Ptáte se, proč nehrajeme častěji?

Zeptali jste se…

Dobrý den, včera jsem byla i s kamarádkou již potřetí ve vašem divadle. Opět to bylo skvělé. Dlouho nám ale trvalo, než jsme našly společný volný termín s termínem vašeho představení. Prosím vás, proč nehrajete více a častěji? Když hrajete jeden titul tak jednou, dvakrát do měsíce, není snadné se strefit. A taky se o vás pořád málo ví. Kamarádka o vás slyšela poprvé ode mě. Je to záležitost peněz? Podporuje vás nějak město nebo Ministerstvo kultury?

Odpovídáme…

Vážená paní …! Nemůžeme Vám nabídnout větší počet představení, zvýšit objem produkce, protože na to nemáme finanční prostředky. 

Jak jste si mohla všimnout na našich tiskovinách, sponzorů máme dost. Logo hlavního města Prahy je na prvním místě. Vážíme si každé podpory, nicméně našim zásadním přispěvatelem je hlavní město Praha. Jsme uživateli jeho grantu ve výši 850.000,-Kč. Bohužel, ani tato částka, zvlášť s ohledem na pokřivenost trhu především existencí příspěvkových organizací, kterým nemůžeme konkurovat, protože májí někdy i 100 x větší dotaci, nepokryje naše náklady. (A to patříme mezi nejprogresivnější a nejlépe hospodařící nekomerční divadla. Loni jsme měli finanční soběstačnost 41%.)
Jiná situace je s Ministerstvem kultury (Mk). Tam nás grantová komise pro profesionální umění již řadu let záměrně přehlíží. Tento divadelní establishment si prostřednictvím grantové komise ošetřuje profesní prostor, vyřizuje si účty s potenciální konkurencí a v mnoha případech přiděluje granty projektům či subjektům, se kterými jsou spjati jednotliví komisaři. V minulých létech například: Společnost pro Divadelní noviny - komisař Herman a komisařka Dombrovská, Divadlo v Dlouhé – komisař Otčenášek, Divadlo Petra Bezruče – komisař Františák a komisař Suchánek, Masopust o.p.s. – komisař Blachut, Svět a divadlo – komisař Škorpil, Nová vlna – komisařka Světlíková, Dream Factory - komisař Varyš… a mnoho dalších!!!
A to je jen první skupina. Pak jsou tam ti, kteří se starají o to, abychom jim nemohli konkurovat na trhu, abychom jim „nelezli do zelí“, kterým je třeba Fond na podporu divadel, orchestrů a pěveckých sborů. (Ten je právě koncipován tak, že o zisku podpory rozhoduje objem činnosti! Tak proč by její nárůst v Komorní činohře podpořili…) Dejvické divadlo – komisařka Kejkrtová Měřičková, Divadlo Na zábradlí – komisař Ornest, komisařka Svobodová a komisařka Viceníková, Činoherní klub Praha – komisař Procházka, Činoherní klub Ústí nad Labem – komisař Čepek … a mnoho dalších!!!
Když jsme se ozvali Mk s tím, že nám to přijde jako střet zájmů, dočkali jsme se několik let po sobě velmi podobných zamítavých odpovědí. (Asi mají na Mk nějaký odpovědní manuál nebo úředníka pro styk s „potížisty“.) Vrcholem arogance Mk pak byla odpověď ministerského právníka Jiřího Klusoně, který nám vysvětlil, že „Jednotliví členové komise provedli, využívajíce svých odborných znalostí a dodržujíce povinnost nestranného a objektivního hodnocení, obodování projektu, a to anonymně.“ (Jak ministerstvo ví, že dodrželi své povinnosti, když bodují anonymně, že…?) A když jsem chtěl vědět alespoň to, co se za ty peníze konkrétně dělá, co za ně jako daňoví poplatníci dostaneme, když jsem chtěl vidět vyúčtování projektů, na nichž jednotliví komisaři participují, dověděl jsem se od JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně ministra kultury, že „dle zákona č. 106/1999 Sb. nesmí Mk poskytnout informace, které získalo při výkonu své kontrolní činnosti. …“. Takže si komisaři pěkně v tichu a tajnosti rozdělí peníze a kontrola neexistuje. Něco za něco: VY za nás odvedete špinavou práci, MY vás budeme krýt, když ji zneužijete ve vlastní prospěch.

Vážená paní! Až najdeme politickou sílu, (a my ji hledáme!), která by tenhle zabahněný rybník vypustila, vyčistila, znovu napustila a čistou vodu, až budou mít na trhu šanci i štiky a nejen smradlaví, líní tuční kapři válející se jak je rok dlouhý v bahně, protože je neustále někdo zakrmuje, až se nastaví objektivní podmínky pro skutečně rovné příležitosti, pak Vám budeme moct nabídnout víc představení.
Jiří Bábek, principál Komorní činohry