Otto Kauppinen

Otto 

 

MgA. Otto Kauppinen 

Otto Kauppinen je doktorský student na DIFA JAMU v Brně, kde dokončil magisterské studium divadelní dramaturgie. Dlouhodobě se zabývá angažovaným uměním, převážně divadlem. Jeho působení na diváka je také předmětem jeho doktorandského výzkumu, který prezentuje na mezinárodních konferencích i v odborných časopisech. V letech 2015 – 2016 působil jako dramaturg brněnského Divadla Feste. V letech 2017 – 2018 úzce spolupracoval s malovickým Divadlem Continuo jako dramaturg a režisér. Podílí se také na různých mezinárodních divadelních projektech a inscenacích. Otto je poloviční Fin a je bilingvní. Od roku 2012 překládá do češtiny současné finské drama.
V roce 2014 získal 1. místo v soutěži Cena Evalda Schorma za překlad poslední části dramatické trilogie Miky Myllyaha Panika – Chaos – Harmonie, kterou Komorní činohra uvedla v Ottově překladu v české premiéře.

zpět na přehled