Informace o ochraně osobních údajů


Poskytnuté údaje jsou nezbytné pro zpracování vaší rezervace a nelze bez nich službu realizovat. Osobní údaje nejsou dále zpracovávány, uchovávány ani využívány k jiným účelům, než je poskytnutí služby rezervace na konkretní představení. Údaje obsažené ve vaší rezervaci jsou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy nejméně do dne představení a budou vymazány následující pracovní den po představení.
Správcem osobních údajů je Komorní Činohra, Třeboradická 1077/16, 182 00Praha 8, IČO: 66004675
Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Práva lze uplatnit písemně na adrese sídla spolku nebo na mailové adrese: info@komornicinohra.cz
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje uvedeny na stránkách www.uoou.cz.